Styrelsen

Styrelsen för Spelföreningen Dragon’s Den ser ut enligt följande:

 

Ordförande

Jacob Karlsson

Kassör

Carl Dickfelt

Sekreterare

Andreas Johansson

Ledamot

Tobias Lundberg

Ledamot

Manuel Franson