Om Dragon’s Den

Spelföreningen Dragon’s Den bildades 1983 av studenter på universitetet i Linköping. Föreningen är fortfarande en aktiv studentförening.

Vi riktar oss till spelande ungdomar och vuxna (huvudsakligen med koppling till Linköpings universitet, men alla är välkomna).

Vi anordnar brädspelkvällar varje måndag i Studiefrämjandets lokaler på Hunnebergsgatan 29. Vi har även en figurspelslokal
centralt i staden som man får tillgång till om man betalar en lokalavgift som ligger på 250kr/termin (för att täcka hyran och vård av lokalen).

Ett av föreningens största projekt är att vi anordnar spelkonventet LinCon varje Kristi Himmelsfärdshelg som är ett av landets största spelkonvent, samt figurspelskonventet DefCon under trettondagshelgen och brädspelskonventet SälCon lite oregelbundet.

Dragon’s Den är en demokratisk, ideell förening som är ansluten till Sverok.

Som medlem i förening har du givetvis rösträtt på föreningens årsmöte som är föreningens högsta beslutande organ.
Mer information finns i våra stadgar.