Rollspelare se Hit!

Under Kalasmottagningen på LiU var det många som kom förbi och visade intresse för rollspel (främst DnD). Vi har idag ingen befintlig gren för detta inom föreningen, men då intresset var så pass stort så upprättade vi en intresselista med tanken att försöka starta upp en sådan gren. Den tanken är fortfarande aktuell och vi tittar för närvarande på när, var och hur en första träff för de intresserade skulle kunna genomföras. Men alla tänkbara intresserade var kanske inte på Kalasmottagningen, eller kan ha missat oss (eller var där innan listan kom fram).

Därför vill vi nu uppmana alla intresserade som inte skrev upp sig på den listan att kontakta styrelsen så att även ni kan bli inbjudna till denna träff. Styrelsen kan nås på styrelse@dragonsden.se