Styrelsen

Styrelsen för Spelföreningen Dragon’s Den ser ut enligt följande:

Ordförande

Jacob Karlsson

Kassör

Carl Dickfelt

Sekreterare

Manuel Franson

Ledamot

Tobias Lundberg

Ledamot

Swen Österberg

Ledamot

Mats Ström