Tävling om ny logotyp!

DD:s årsmöte i höstas gav styrelsen i uppdrag att ta fram en ny logotyp för föreningen för att ersätta den gamla draken. Därför utlyser vi härmed en tävling där alla som känner sig ha ett modicum av artistisk talang (och strängt taget alla andra också) uppmanas skicka in förslag till på ny logo till styrelsen. Vi önskar förslagen håller sig till dessa guidelines:

  • En drake ska vara med på något sätt.
  • Inte för plottrigt. Den ska funka både i liten skala (typ på en tärning) och större (typ t-tröja, märkesbacke)
  • Mindre 80-tal än den nuvarande.
  • Föreningens medlemmar är huvudsakligen vuxna, så logotypen bör återspegla detta.
  • Däremot ska den inte vara ”olämplig” för barn.
  • Högst tre färger.
  • Föreningens namn ska vara med. Det får dock vara en logo som går att använda med eller utan namn.
  • Den ska inte se alltför konstig ut bredvid LinCons och LBK:s logotyper (befintliga logotyper finns nedan som referens).

Styrelsen kommer sedan enväldigt välja ut det bästa förslaget. Förslag ska skickas in före LinCon ’19 för att tas i beaktande. Vektorformat är ett måste (men vi vill gärna få förslaget i ett mer ”vardagligt” bildformat också)!

Utöver den stora äran att ha designat föreningens nya logotyp så kommer det vinnande bidraget att belönas med ett presentkort hos någon spelrelaterad affär. Vi återkommer med mer detaljer om detta.

Bidraget skickas med fördel till styrelsen@dragonsden.se senast den 31/5. Rättigheterna till det vinnande bidraget tillfaller föreningen. Du som har skapat den får dock använda den i samband där du visar upp sådant som du har skapat (portfolio, etc.).