Alla inlägg av Jacob Karlsson

Valberedningen wants you!

Med drygt en vecka kvar till årsmötet kommer här en uppmaning från valberedningen om att söka till årets styrelse.

Är du intresserad av att göra en insats för föreningen? Har du alltid drömt om att vara med och styra en ideell förening? Brukar du gå på årsmöten och nominera dig själv till olika uppdrag? Nu har du chansen kontakta valberedningen och nominera dig själv eller någon du känner till styrelsen (eller andra uppdrag som tillsätts på årsmötet).

Notera att det är bra om personer som du nominerar är med på det (det gäller även när du nominerar dig själv).

Valberedningen kan nås på: valberedningen@dragonsden.se

Kallelse till årsmöte 2019

Hej alla medlemmar!

Onsdagen den 16/10 så har Dragon‘s Den sitt årsmöte. Det är alla medlemmars bästa tillfälle att påverka föreningens verksamhet under det kommande året. Kom ihåg att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ så missa inte er chans att vara med och bestämma.

I år kommer föreningen bjuda alla närvarande som vill på mat (från en närbelägen pizzeria).

Är du inte medlem redan kan du registrera dig här.

Varmt välkomna hälsar Dragon‘s Dens styrelse.

Kallelse till Dragon’s Dens årsmöte

Tid: onsdagen 16/10 kl. 18:00

Plats: Little Brother Kevin’s lokal (LBK), Vasavägen 23b, Linköping (ingång från innergården)

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Mötets behörighet
 • Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
 • Fastställande och godkännande av dagordningen
 • Val av mötets ordförande
 • Val av mötets sekreterare
 • Val av två personer att justera protokollet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 • Ekonomisk berättelse för förra året
 • Revisorernas berättelse för förra året
 • Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 • Årets verksamhetsplan
 • Information om LinCon 2020
 • Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 • Val av årets styrelse
 • Val av årets revisor
 • Val av årets valberedare
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Rollspelare se Hit!

Under Kalasmottagningen på LiU var det många som kom förbi och visade intresse för rollspel (främst DnD). Vi har idag ingen befintlig gren för detta inom föreningen, men då intresset var så pass stort så upprättade vi en intresselista med tanken att försöka starta upp en sådan gren. Den tanken är fortfarande aktuell och vi tittar för närvarande på när, var och hur en första träff för de intresserade skulle kunna genomföras. Men alla tänkbara intresserade var kanske inte på Kalasmottagningen, eller kan ha missat oss (eller var där innan listan kom fram).

Därför vill vi nu uppmana alla intresserade som inte skrev upp sig på den listan att kontakta styrelsen så att även ni kan bli inbjudna till denna träff. Styrelsen kan nås på styrelse@dragonsden.se

Dragon’s Dens nya logotyp

Vi kan idag stolt presentera Dragon’s Dens nya logotyp! Vid årsmötet 2018 togs ett beslut om att en ny logotyp skulle tas fram för föreningen för att ersätta den gamla draken (som tjänat väl) med något modernare och lite mer praktiskt användbart.

För att ta fram denna nya logotyp valde styrelsen att under våren 2019 utlysa en tävling där alla som kände sig manade fick möjlighet att skicka in ett bidrag (för mer information, se tidigare inlägg). De bidrag som kom in bedömdes sedan av styrelsen utifrån de krav som satts upp.

Och detta är alltså det vinnande alternativet, designad av Jonathan Rubensson! Logotypen ger en betydligt modernare känsla, samtidigt som färgvalen knyter an till den ursprungliga logotypen. Den har även en tydlig koppling till spel, passar stilmässigt bättre ihop med logotyperna för LinCon och LBK, samt är användbar i fler olika sammanhang.

Jobba på Kalasmottagningen 2019!

Dragon’s Den kommer i år att delta på föreningsmässan under Kalasmottagningen för att göra reklam för föreningens verksamhet.

Som ett del i av detta vill vi vidarebefordra detta meddelande från Kalasmottagningen om möjligheten att arbeta som funktionär.

”Kalasmottagningen söker just nu Kalaspuffar (jobbare) till mottagningen i september!! Vi ser jättegärna att medlemmarna i föreningar som fått en utställningsplats på föreningsmässan är med och jobbar som kalaspuffar! Som kalaspuff är man med och genomför hela mottagningen och kommer att få önska vilket område man helst jobbar med. Exempel på vad man kan jobba med är; område, rigg av scen, säkerhet, företags- och föreningsmässan, IT med mera. Som tack för att man jobbar får man bland annat åka på SJÖSLAGET 2019, en kryssning i Östersjön som går av stapeln den 13-14 oktober! Mer information om hur man blir kalaspuff och vad sjöslaget innebär finns på Kalasmottagningens facebooksida eller på kalas.liu.se!”

Tävling om ny logotyp!

DD:s årsmöte i höstas gav styrelsen i uppdrag att ta fram en ny logotyp för föreningen för att ersätta den gamla draken. Därför utlyser vi härmed en tävling där alla som känner sig ha ett modicum av artistisk talang (och strängt taget alla andra också) uppmanas skicka in förslag till på ny logo till styrelsen. Vi önskar förslagen håller sig till dessa guidelines:

 • En drake ska vara med på något sätt.
 • Inte för plottrigt. Den ska funka både i liten skala (typ på en tärning) och större (typ t-tröja, märkesbacke)
 • Mindre 80-tal än den nuvarande.
 • Föreningens medlemmar är huvudsakligen vuxna, så logotypen bör återspegla detta.
 • Däremot ska den inte vara ”olämplig” för barn.
 • Högst tre färger.
 • Föreningens namn ska vara med. Det får dock vara en logo som går att använda med eller utan namn.
 • Den ska inte se alltför konstig ut bredvid LinCons och LBK:s logotyper (befintliga logotyper finns nedan som referens).

Styrelsen kommer sedan enväldigt välja ut det bästa förslaget. Förslag ska skickas in före LinCon ’19 för att tas i beaktande. Vektorformat är ett måste (men vi vill gärna få förslaget i ett mer ”vardagligt” bildformat också)!

Utöver den stora äran att ha designat föreningens nya logotyp så kommer det vinnande bidraget att belönas med ett presentkort hos någon spelrelaterad affär. Vi återkommer med mer detaljer om detta.

Bidraget skickas med fördel till styrelsen@dragonsden.se senast den 31/5. Rättigheterna till det vinnande bidraget tillfaller föreningen. Du som har skapat den får dock använda den i samband där du visar upp sådant som du har skapat (portfolio, etc.).

Kallelse till extra årsmöte 13/2

Hej alla medlemmar!

Onsdagen den 13/2 så har Dragon‘s Den extra årsmöte. De punkterna som kommer att behandlas är revisorernas berättelse för förra året, ansvarsfrihet för förra årets styrelse, samt fyllnadsval för valberedningen.

 Varmt välkomna hälsar Dragon‘s Dens styrelse.

Kallelse till Dragon’s Dens extra årsmöte

Tid: onsdagen 13/2 kl. 19:00

Plats: Studiefrämjandet i Östergötland, Platensgatan 25, Linköping

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
Fastställande och godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Fyllnadsval av årets valberedare
Mötets avslutande

Kallelse till årsmöte 2018

Hej alla medlemmar!

Onsdagen den 31/10 så har Dragon‘s Den sitt årsmöte. Det är alla medlemmars bästa tillfälle att påverka föreningens verksamhet under det kommande året. Kom ihåg att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ så missa inte er chans att vara med och bestämma.

I år kommer föreningen bjuda alla närvarande som vill på mat (från en närbelägen pizzeria).

 

Är du inte medlem redan kan du registrera dig här.

 

Varmt välkomna hälsar Dragon‘s Dens styrelse.

 

Kallelse till Dragon’s Dens årsmöte

Tid: onsdagen 31/10 kl. 18:00

Plats: Studiefrämjandet i Östergötland, Platensgatan 25, Linköping

 

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
Fastställande och godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Presentation av LinCon-gruppen 2018
Förslag från styrelsen: Framtagande av ny logotyp
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare
Övriga frågor
Mötets avslutande

Kallelse till årsmöte 2017

Hej alla medlemmar!

Onsdagen den 11/10 så har Dragon‘s Den sitt årsmöte. Det är alla medlemmars bästa tillfälle att påverka föreningens verksamhet under det kommande året. Kom ihåg att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ så missa inte er chans att vara med och bestämma.

I år kommer föreningen bjuda alla närvarande som vill på mat (från en närbelägen pizzeria). Och det finns givetvis möjlighet att stanna och spela spel på Game Link efteråt.

 

Är du inte medlem redan kan du registrera dig här.

 

Varmt välkomna hälsar Dragon‘s Dens styrelse.

 

Kallelse till Dragon’s Dens årsmöte

Tid: onsdagen 11/10 kl. 18:00

Plats: Studiefrämjandet i Östergötland, Platensgatan 25, Linköping, i källaren (Game Link)

 

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
Fastställande och godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Presentation av LinCon-gruppen 2017
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare
Övriga frågor
Mötets avslutande