Tävling om ny logotyp!

DD:s årsmöte i höstas gav styrelsen i uppdrag att ta fram en ny logotyp för föreningen för att ersätta den gamla draken. Därför utlyser vi härmed en tävling där alla som känner sig ha ett modicum av artistisk talang (och strängt taget alla andra också) uppmanas skicka in förslag till på ny logo till styrelsen. Vi önskar förslagen håller sig till dessa guidelines:

  • En drake ska vara med på något sätt.
  • Inte för plottrigt. Den ska funka både i liten skala (typ på en tärning) och större (typ t-tröja, märkesbacke)
  • Mindre 80-tal än den nuvarande.
  • Föreningens medlemmar är huvudsakligen vuxna, så logotypen bör återspegla detta.
  • Däremot ska den inte vara ”olämplig” för barn.
  • Högst tre färger.
  • Föreningens namn ska vara med. Det får dock vara en logo som går att använda med eller utan namn.
  • Den ska inte se alltför konstig ut bredvid LinCons och LBK:s logotyper (befintliga logotyper finns nedan som referens).

Styrelsen kommer sedan enväldigt välja ut det bästa förslaget. Förslag ska skickas in före LinCon ’19 för att tas i beaktande. Vektorformat är ett måste (men vi vill gärna få förslaget i ett mer ”vardagligt” bildformat också)!

Utöver den stora äran att ha designat föreningens nya logotyp så kommer det vinnande bidraget att belönas med ett presentkort hos någon spelrelaterad affär. Vi återkommer med mer detaljer om detta.

Bidraget skickas med fördel till styrelsen@dragonsden.se senast den 31/5. Rättigheterna till det vinnande bidraget tillfaller föreningen. Du som har skapat den får dock använda den i samband där du visar upp sådant som du har skapat (portfolio, etc.).

Kallelse till extra årsmöte 13/2

Hej alla medlemmar!

Onsdagen den 13/2 så har Dragon‘s Den extra årsmöte. De punkterna som kommer att behandlas är revisorernas berättelse för förra året, ansvarsfrihet för förra årets styrelse, samt fyllnadsval för valberedningen.

 Varmt välkomna hälsar Dragon‘s Dens styrelse.

Kallelse till Dragon’s Dens extra årsmöte

Tid: onsdagen 13/2 kl. 19:00

Plats: Studiefrämjandet i Östergötland, Platensgatan 25, Linköping

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
Fastställande och godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Fyllnadsval av årets valberedare
Mötets avslutande

Kallelse till årsmöte 2018

Hej alla medlemmar!

Onsdagen den 31/10 så har Dragon‘s Den sitt årsmöte. Det är alla medlemmars bästa tillfälle att påverka föreningens verksamhet under det kommande året. Kom ihåg att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ så missa inte er chans att vara med och bestämma.

I år kommer föreningen bjuda alla närvarande som vill på mat (från en närbelägen pizzeria).

 

Är du inte medlem redan kan du registrera dig här.

 

Varmt välkomna hälsar Dragon‘s Dens styrelse.

 

Kallelse till Dragon’s Dens årsmöte

Tid: onsdagen 31/10 kl. 18:00

Plats: Studiefrämjandet i Östergötland, Platensgatan 25, Linköping

 

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
Fastställande och godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Presentation av LinCon-gruppen 2018
Förslag från styrelsen: Framtagande av ny logotyp
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare
Övriga frågor
Mötets avslutande

Kallelse till årsmöte 2017

Hej alla medlemmar!

Onsdagen den 11/10 så har Dragon‘s Den sitt årsmöte. Det är alla medlemmars bästa tillfälle att påverka föreningens verksamhet under det kommande året. Kom ihåg att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ så missa inte er chans att vara med och bestämma.

I år kommer föreningen bjuda alla närvarande som vill på mat (från en närbelägen pizzeria). Och det finns givetvis möjlighet att stanna och spela spel på Game Link efteråt.

 

Är du inte medlem redan kan du registrera dig här.

 

Varmt välkomna hälsar Dragon‘s Dens styrelse.

 

Kallelse till Dragon’s Dens årsmöte

Tid: onsdagen 11/10 kl. 18:00

Plats: Studiefrämjandet i Östergötland, Platensgatan 25, Linköping, i källaren (Game Link)

 

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
Fastställande och godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Presentation av LinCon-gruppen 2017
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare
Övriga frågor
Mötets avslutande

Kallelse till årsmöte 2016

Hej alla medlemmar!

Tisdagen den 18/10 så har Dragon‘s Den sitt årsmöte. Det är alla medlemmars bästa tillfälle att påverka föreningens verksamhet under det kommande året. Kom ihåg att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ så missa inte er chans att vara med och bestämma.

I år kommer föreningen bjuda alla närvarande som vill på mat (från en närbelägen pizzeria). Och det finns givetvis möjlighet att stanna och spela spel på Game Link efteråt.

 

Är du inte medlem redan kan du registrera dig här.

 

Varmt välkomna hälsar Dragon‘s Dens styrelse.

 

Kallelse till Dragon’s Dens årsmöte

Tid: tisdagen 18/10 kl. 18:00

Plats: Studiefrämjandet i Östergötland, Platensgatan 25, Linköping, Plan 3 (Hasselblad)

 

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
Fastställande och godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Presentation av LinCon-gruppen 2016
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare                                                                                       Motion: Stadgeändring av §17 Stadgeändring
Övriga frågor
Mötets avslutande

 

Motion: Stadgeändring av §17 Stadgeändring

Paragraf nummer 17 i stadgarna, som styr hur stadgeändringar i föreningen ska gå till, har under flertalet år haft felaktiga hänvisningar vad det gäller paragrafnummer på stadgar som bara kan ändras efter beslut på två efter varandra följande årsmöten.

För att ordna till detta föreslår styrelsen en ändring från:

§17 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

 

Till

§17 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

 

Kallelse till årsmötet 2015

Hej alla medlemmar!

Tisdagen den 13/10 så har Dragon’s Den sitt årsmöte. Det är alla medlemmars bästa tillfälle att påverka föreningens verksamhet under det kommande året. Kom ihåg att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ så missa inte er chans att vara med och bestämma.

Är du inte medlem redan kan du registrera dig här.

Varmt välkomna hälsar Dragon’s Dens styrelse.

Kallelse till Dragon’s Dens årsmöte

Tid: tisdagen 13/10 kl. 18:00

Plats: Studiefrämjandet i Östergötland, Platensgatan 25, Linköping, Plan 4 (Simply Red)

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
Fastställande och godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Presentation av LinCon-gruppen 2015
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare
Övriga frågor
Mötets avslutande

Invigning av Game Link

En del av er känner redan till detta. En del av er får höra om det för första gången nu.

Dragon’s Den och ytterligare tre spelföreningar i Linköping (Northern Lights, SvenskaMagic Linköping och Lophtix) har dragit igång en gemensam satsning kring spelandet i Linköpingsomårdet under namnet Game Link. Detta samarbete har resulterat i en gemensam lokal för spelande (hos Studiefrämjandet i Östergötland) och nu är det dags för officiell invigning.

Och till denna invigning är givetvis du som medlem i Dragon’s Den bjuden!

Följande gäller:

Var: Game Links lokal (Studiefrämjandet, Platensgatan 25, Linköping)
När: lördagen den 19/9 och söndagen den 20/9
Tid: från 12:00 till en bra bit in på kvällen båda dagarna

Under dessa dagar kommer, utöver spontant spelande, ett antal organiserade aktiviteter att genomföras enligt följande schema (sluttider är ungefärliga).

Lördag

12-14: Demo Brädspel-triathlon spelen //Magic-Demo
14-16: Brädspel-triathlon //Magic-Demo
16-18: Invigningsceremoni
18-20: Execution Force
20-22: Forbidden Stars // Magic

Söndag

12-14: Discworld spel x 3 – demo
14-16: Magic-demo turnering
16-18: Conquest
18-20: Magic EDH (commander)
Löpande under den 19:e kommer vi ha Artemis Spaceship Bridge Simulator körandes!

Invigningen finns givetvis som event på Facebook.

Det samma gäller även Game Link.

Varmt välkomna!

Välkommen till Dragon’s Dens nya hemsida!

Efter nedläggningen av Sveroks web hosting och den påföljande flytten är nu Dragon’s Dens hemsida tillbaka! Det återstår visserligen fortfarande lite puts, men det viktigaste är nu på plats. Vår förhoppning är att kunna hålla den här, betydligt mer användarvänliga, hemsidan bättre uppdaterad än den gamla.

Den tekniska nyheten som är mest uppenbar för föreningens medlemmar är att ni nu kan (och ska) registrera er själva som medlemmar i föreningen direkt till Sveroks databas via länken ni hittar under Medlemskap.

Hittar ni någon inaktuell information på hemsidan eller har förslag på något ni tycker skulle kunna finnas med, kontakta styrelsen på styrelsen@dragonsden.se

Varmt välkomna till den nya hemsidan!